El nostre president

Acte de concesió de la Creu de Sant Jordi 2009 a Jaume Canyameres i Cortazar

Reproduïm el text dedicat a la seva personalitat

(Terrassa, 1931). Economista i promotor cultural. Per la seva activitat cívica, sobretot pel que fa al món econòmic i social i la política local de Terrassa, i per contribuir a diverses iniciatives culturals i socials que palesen la seva fidelitat al país. És molt remarcable la promoció de creadors rellevants vinculats a l’exili català a Mèxic, com Agustí Bartra, Anna Murià, Josep Bartolí o Antoni Peyrí.

http://www.gencat.cat/presidencia/creusantjordi/2009/cat/persones.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Canyameres_i_Cort%C3%A0zar

Anuncis