Benvinguda

El col·leccionisme

L’interès o la necessitat que ha tingut la humanitat per subsistir davant la seva complexitat i diversitat ha fet que l’home, element clau d’ella, hagi tingut la necessitat d’associar-se, ja no sols en el que seria en família, qüestió que podríem considerar natural, sinó també amb tribus i, posteriorment, en àmbits territorials a fi de resguardar també la seva subsistència i la seva seguretat.

D’aquestes èpoques ancestrals, precisament n’han quedat objectes com son útils de cuina i altres de decoratius, especialment de terrissa i ceràmica. El que si ja trobarem també és el que en podríem dir trofeus de caça, els quals, tot i ser el seu principal objectiu la decoració, braçalets, collarets, etc, reflectien i deixaven constància de la seva activitat i eficiència com a caçadors davant els companys de tribu.

És curiós observar que aquesta relació amb els objectes que, d’alguna manera, han ajudat a donar personalitat als individus al llarg de la seva vida, continuï avui sent vigent, fins i tot desprès de la seva mort. No cal dir els objectes que, con hem vist, omplien les tombes dels nostres avant passats, però més important encara son les biblioteques i els museus els quals, o la majoria d’ells, el seu inici ha estat fruït d’un particular al qual, en certes circumstàncies, el volum aconseguit ultrapassa les seves possibilitats o capacitats i passa al terreny públic, per donació, cessió o venda.

El cert és que, d’aquest esperit que neix de la subsistència, en primer lloc, i passa desprès al record dels objectes preats que s’acumulen en el temps, i que, posteriorment és ordenen i qualifiquen, en neix, al meu entendre el col·leccionisme.

Col·leccionisme que, ja en el seu abast més ampli, és la base de la museística posterior.

Entenem doncs, que és molt important donar suport a les societats que el seu fi és el col·leccionisme, no sols per la riquesa que comporta pel que la conrea, sinó pel que aporta a la societat en general., ja que com qualsevol altre tipus d’associació dona riquesa i nous coneixements als seus associats, no oblidant mai que el compartir espais i temps és sempre un acte de solidaritat vers el altres. I el col·leccionisme, el col·leccionista n’és un bon exponent.

Jaume Canyameres i Cortazar
President
Creu de Sant Jordi de la Generalitat
Anuncis